Dela artikeln

Behandlingstiderna för handikappförmåner blev betydligt kortare

Synskadade Jani Kallunki, som blev intervjuad i tidningen Sosiaalivakuutus, får pension som jämnar ut varierande företagarinkomster.
Bild: Aleksi Poutanen

Behandlingstiderna för handikappförmåner blev mer än en fjärdedel kortare än tidigare under 2016. Tiderna var längst i början av hösten 2015, då den genomsnittliga behandlingstiden var mer än 40 dagar. Nu är den i genomsnitt fyra veckor.

Tiderna har förkortats av det nya datasystem som FPA har tagit i bruk och en lagändring som trädde i kraft 2015. Lagändringen gjorde grunderna för beviljande av handikappförmåner enhetliga. Den minskade också antalet tilläggsutredningar och antalet bilagor som ska lämnas in.

FPA införde det nya systemet för att avgöra handikappförmåner i november 2014. Med hjälp av systemet har arbetsfaser i förmånsbehandlingen kunnat automatiseras, och nu får kunden beslutet fortare än förr.

FPA utvecklar förmånsbehandlingen och processerna kontinuerligt och medverkar i utvecklingen av lagstiftningen. Lagstiftningsarbetet behöver vår expertis för att kunderna ska få besluten och förmånerna allt snabbare framöver.