Dela artikeln

Delegationer

Folkpensionsanstaltens huvudkontor i Tölö i Helsingfors.
Bild: FPA

FPA:s delegation

 • Hyssälä Liisa, generaldirektör, delegationens ordförande
 • Ilveskivi Paula, jurist
 • Antila Outi, överdirektör
 • Hiltunen Virpi, konsultativ tjänsteman
 • Helin Satu, verksamhetsledare
 • Uotinen Sami, ledande jurist
 • Majanen Juha, konsultativ tjänsteman
 • Norppa Tiina, ledande skyddsombudsman
 • Oivo Tuija, överdirektör
 • Kuokka Nelli, chef
 • Salonen Leila, verksamhetsledare
 • Työläjärvi Riitta, social- och hälsopolitisk sakkunnig
 • Mörttinen Tapani, ordförande
 • Lankinen Kari, utvecklingschef
 • Akaan-Penttilä Elina, jurist fram till 21.4
 • Gustafsson Henrik, jurist från 21.4
 • Uusitupa Matti, professor
 • Töyrylä Juha, generalsekreterare fram till 20.10
 • Manninen Eero, generalsekreterare från 20.10
 • Hellstén Harri, juridiskt ombud
 • Varkila Kari, med. o. kir.dr
 • Pihnala Marja, verkställande direktör

Ersättare:

 • Pekurinen Markku, forskningsprofessor
 • Strömberg-Schalin Mikaela, jurist
 • Hallia Antti, sakkunnig
 • Malste Antti, generalsekreterare fram till 9.9

Sjukförsäkringsdelegationen

 • Mäki-Lohiluoma Kari-Pekka, direktör, delegationens ordförande
 • Neimala Anne, förmånsdirektör, delegationens vice ordförande
 • Voipio-Pulkki Liisa-Maria, direktör
  Ersättare: Mäntyranta Taina, medicinalråd
 • Antila Outi, avdelningschef
  Siika-aho Liisa, direktör
 • Vuorenkoski Lauri, hälsopolitisk sakkunnig
  Pöyry Lauri, verksamhetsledare
 • Schugk Jan, överläkare
  Kannisto Miia, sakkunnig
 • Kaukoranta Ilkka, ekonom
  Rahkola Joonas, ekonom
 • Työläjärvi Riitta, social- och hälsopolitisk sakkunnig
  Ilveskivi Paula, jurist
 • Talja Martti, riksdagsledamot
  Elomaa Ritva, riksdagsledamot

Socialmedicinska delegationen

 • Autti-Rämö Ilona, chefsöverläkare, delegationens ordförande
 • Meurman Jukka, professor, delegationens vice ordförande och medlem
 • Lauhio Anneli, sakkunnigläkare, delegationens sekreterare och medlem
 • Hirvensalo Eero, docent
 • Holi Tarja, direktör
 • Huupponen Risto, professor
 • Kivelä Tero, professor
 • Kosunen Elise, professor
 • Mäkelä Marjukka, professor
 • Pärnänen Heikki, medicine licentiat
 • Pöyry Matti, verksamhetsledare
 • Ranki Annamari, professor
 • Räsänen Kimmo, professor
 • Strandberg Timo, professor
 • Tiitinen Aila, professor
 • Turpeinen Miia, docent

Sakkunniga:

 • Eronen Marianne, sakkunnigläkare
 • Helminen Sari, sakkunnigtandläkare
 • Järvinen Asko, docent
 • Kalliokoski Annikka, överläkare
 • Karjaluoto Maria, planeringsspecialist
 • Komulainen Jorma, chefredaktör
 • Kruuti Jaana, överprovisor
 • Kälviäinen Reetta, professor
 • Laine Juhani, docent
 • Laukkala Tanja, sakkunnigläkare
 • Lehto Matti, direktör
 • Mäkelä Mika, docent
 • Mäkitalo Jorma, direktör för kompetenscenter
 • Rajaniemi Sinikka, överdirektör
 • Suominen Liisa, professor
 • Timonen Markku, professor
 • Turpeenniemi-Hujanen Taina, professor
 • Vataja Risto, linjedirektör
 • Wartiovaara-Kautto, Ulla, docent
 • Ylöstalo Pekka, professor

Pensionsförsäkringsdelegationen

 • Mäki-Lohiluoma Kari-Pekka, direktör, delegationens ordförande
 • Forss Mikael, direktör, delegationens vice ordförande och medlem
 • Foudila Raija-Liisa, planerare och delegationens sekreterare
 • Neimala Anne, förmånsdirektör
 • Seppälä Marja-Leena, förmånschef
 • Strömberg Erik, regeringsråd
  Ersättare: Pajula Pasi, konsultativ tjänsteman
 • Isomäki Marja, lagstiftningsråd
  Narikka Jouko, budgetråd
 • Kautto Mikko, direktör
  Kuivalainen Susan, avdelningschef
 • Tanskanen Antti, sakkunnig
  Kannisto Miia, sakkunnig
 • Hellstén Harri, juridiskt ombud
  Vanhanen Rauno, direktör
 • Veirto Katja, ansvarig sakkunnig
  Väänänen Pirjo, chef för arbetskraftspolitik
 • Koskela Samppa, sakkunnig i pensions- och socialskyddsfrågor
  Työläjärvi Riitta, social- och hälsopolitisk sakkunnig
 • Tallavaara Marja, sakkunnig
  Lumiaho Maire, jurist
 • Salminen Jukka, verksamhetsledare
  Kokko Timo, verksamhetsledare
 • Kyyrö Päivi, verksamhetsledare
  Dahlin Berit, verksamhetsledare

Delegationen för företagshälsovård

 • Mäki-Lohiluoma Kari-Pekka, direktör, delegationens ordförande
 • Neimala Anne, förmånsdirektör, delegationens vice ordförande
 • Melart Paula, sakkunnigläkare, delegationens sekreterare
 • Mukala Kristiina, medicinalråd
  Partinen Ritva, överinspektör
 • Sauni Riitta, överläkare
  Kantolahti Tarja, konsultativ tjänsteman
 • Mäkitalo Jorma, direktör för forsknings- och servicecenter
  Leino Timo, överläkare
 • Larkio Johanna, ledande företagsläkare
  Tiitola Katri, företagsläkare
 • Alanne Marja, ledande företagshälsovårdare
  Österman Pilvi, företagshälsovårdare
 • Haring Kari, sakkunnigläkare
  Mironen Anne, förhandlingschef
 • Schugk Jan, överläkare
  Tanskanen Antti, sakkunnig
 • Hämäläinen Taija, arbetsmarknadsombudsman
  Palola Jorma, förhandlingschef
 • Tallavaara Marja, sakkunnig
  Aikio Kari, regionchef
 • Työläjärvi Riitta, social- och hälsopolitisk sakkunnig
  Kukka Anna, arbetsmiljösakkunnig
 • Ilveskivi Paula, jurist
  Meklin Jaana, jurist
 • Hellsten Harri, chef för arbetsmarknadsärenden
  Mäkelä Albert, juridisk ombudsman
 • Mikkola Hennamari, enhetschef
  Hujanen Timo, specialforskare

Delegationen för rehabiliteringsärenden

 • Mäki-Lohiluoma Kari-Pekka, direktör, delegationens ordförande
 • Neimala Anne, förmånsdirektör, delegationens vice ordförande och medlem
 • Ahlgren Tuula, förmånschef, delegationens sekreterare
 • Turunen Marjukka, chef för juridiska enheten
  Autti-Rämö Ilona, chefsöverläkare
 • Salminen Anna-Liisa, ledande forskare
  Tuulio-Henriksson Anna-Mari, ledande forskare
 • Haukipuro Kyösti, överläkare
  Kiuttu Jorma, överläkare
 • Siika-aho Liisa, direktör
  Tiainen Milja, regeringssekreterare
 • Tötterman Patrik, överinspektör
  Liski-Wallentowiz Hanna, överinspektör
 • Urhonen Amu, ordförande
  Hoffgren Tea, planerare
 • Lappalainen Tiina, socialpolitisk sakkunnig
  Parviainen Tiina, verksamhetsledare
 • Schugk Jan, sakkunnigläkare
  Pekkonen Mika, chefsöverläkare
 • Haring Kari, sakkunnigläkare
  Kaukoranta Ilkka, ekonom
 • Työläjärvi Riitta, social- och hälsopolitisk sakkunnig
  Koskela Samppa, sakkunnig i pensions- och socialskyddsfrågor
 • Lumiaho Maire, jurist
  Tallavaara Marja, sakkunnig
 • Hellsten Harri, chef för arbetsmarknadsärenden
  Mäkelä Albert, juridisk ombudsman
 • Vogt Ellen, specialsakkunnig
  Kock Tuula, sakkunnigläkare
 • Tervonen Hilppa, beredningschef
  Heimo Marika, understödsberedare
 • Koponen Marja, jurist
  Pelkonen Janne, specialist
 • Härkäpää Kristiina, professor
  Laitinen Merja, professor
 • Suoyrjö Heikki, överläkare
  Mikkelsson Marja, överläkare

Delegationen för utkomstskydd vid arbetslöshet

 • Mäki-Lohiluoma Kari-Pekka, direktör, delegationens ordförande
 • Neimala Anne, förmånsdirektör, delegationens vice ordförande och medlem
 • Vartio Eeva, jurist, delegationens sekreterare
 • Turunen Marjukka, chef för juridiska enheten
 • Koskela Samppa, sakkunnig i pensions- och socialskyddsfrågor
  Douglas Inka, jurist
 • Salo Esko, regeringsråd
  Päivänsalo Kirsi, regeringssekreterare
 • Maisonlahti Marjaana, kassadirektör
  Mäki Outi, förmånschef
 • Metsämäki Janne, verkställande direktör
  Skippari Jorma, juridisk direktör
 • Rahkola Joonas, ekonom
  Väänänen Pirjo, chef för arbetskraftspolitik
 • Kannisto Miia, sakkunnig
  Räsänen Mikko, sakkunnig
 • Airikkala Risto, chefsjurist
  Lumiaho Maire, jurist
 • Hellstén Harri, juridiskt ombud
  Mäkelä Albert, juridisk ombudsman
 • Aarnio Marko, kontorschef
  Rautanen Erja, avdelningschef
 • Jussila Niina, verksamhetsledare
  Solovjew Aleksei, ordförande
 • Meling Timo, äldre regeringssekreterare
  Nyberg Johanna, överinspektör

Delegationen för utkomststödsärenden

 • Mäki-Lohiluoma Kari-Pekka, direktör, delegationens ordförande
 • Neimala Anne, förmånsdirektör, delegationens vice ordförande
 • Kauhanen Heli, enhetschef
 • Ilmonen Kari, direktör
  Ellisaari Jaakko, överinspektör
 • Moisio Pasi, forskningsprofessor
  Karjalainen Pekka, specialforskare
 • Vogt Ellen, specialsakkunnig
  Uotinen Sami, ledande jurist
 • Heikkinen Arja, socialdirektör
  Salo Marja, servicechef, socialservice för specialgrupper
 • Kosonen Marja, servicedirektör, familje- och socialservice
  Hirvonen Heikki, servicechef
 • Lindqvist Hans-Erik, stadsdirektör
  Pellfolk Tony, vård- och omsorgsdirektör
 • Piiroinen Juha, stadsdirektör
  Karhu Sari, personalchef
 • Rämö Heidi, kommundirektör
 • Salminen Jukka T, biträdande stadsdirektör
  Cantell-Forsbom Anna, direktör för familjeservicen