Dela artikeln

Enhetlig praxis för grundläggande utkomststöd

Teamchefen för utkomststödet Chris-Marie Hyden-Sorsa berättar om behandlingen av ansökningar om grundläggande utkomststöd på Mittiallt.fi.
Bild: Juha Metso

Nu beviljas grundläggande utkomststöd enligt samma principer för alla kommuners invånare.

Överföringen av det grundläggande utkomststödet från kommunerna till FPA var den stora ansträngningen under 2016. Den lagändring som hänför sig till överföringen godkändes sommaren 2015, och förberedelserna för överföringen inleddes omedelbart.

Samarbetet med kommunerna var en viktig del av förberedelserna. Kommunförbundet var samarbetspartner till FPA, men det praktiska samarbetet utfördes i huvudsak av de enskilda kommunerna och företrädarna för deras socialväsen.

FPA och kommunerna förberedde sig på överföringen genom ett pilotprojekt i Vanda. I pilotprojektet tog våra servicerådgivare bland annat emot kommuninvånarnas ansökningar om utkomststöd och vid behov skyndade på behandlingen av de primära förmånerna inom FPA. I samma sammanhang samlades erfarenheter in för att förbereda överföringen.

Avsikten var att överföra kompetensen från kommunerna till FPA så heltäckande och effektivt som möjligt. Samtidigt skapade vi nya arbetssätt inom FPA och gjorde grunderna för beviljande enhetliga enligt lagstiftningen.

I slutet av 2016 överfördes ansökningarna om grundläggande utkomststöd till FPA.

Att lämna in ansökan över nätet underlättas av att antalet bilagor som behöver lämnas in är färre. Klicka för att Tweeta

Vid överföringen utnyttjade vi såväl FPA:s kompetens inom nättjänster och datasystem som FPA:s stora databaser. Ansökningarna underlättas av att en stor del av informationen, såsom uppgifter om familjeförmåner och utbetalda arbetslöshetsförmåner och studiestöd, redan är tillgänglig vid FPA. Skatteuppgifter får vi direkt ur de riksomfattande datasystemen. Ansökningar om utkomststöd kan lämnas in över nätet i hela landet. Att lämna in ansökan över nätet underlättas av att antalet bilagor som behöver lämnas in är färre.

I samband med förberedelserna inför överföringen anställde FPA cirka 750 personer. Av de anställda överfördes 200 internt inom FPA och 244 rekryterades från kommunerna. I stället för dem som överfördes internt till arbete med utkomststödet anställdes tiotals på viss tid på olika håll inom organisationen.

Antalet personer som sökte utkomststöd steg genast efter årsskiftet till nästan den ursprungliga uppskattningen på 150 000. Av ansökningarna kom cirka 60 procent in över nätet redan i början av året.