Dela artikeln

Förvaltningsorgan 2016

Fullmäktige, som utses av riksdagen, utövar tillsyn över FPA.
Bild: FPA

Fullmäktigeledamöter

 • Sarkomaa Sari, riksdagsledamot, ordförande
  Ersättare: Lehti Eero, riksdagsledamot
 • Keränen Niilo, riksdagsledamot, vice ordförande
  Rantakangas Antti, riksdagsledamot
 • Alanko-Kahiluoto Outi, riksdagsledamot
  Yanar Ozan, riksdagsledamot
 • Elomaa Ritva, riksdagsledamot
  Niikko Mika, riksdagsledamot
 • Heikkinen Hannakaisa, riksdagsledamot
  Hakanen Pertti, riksdagsledamot
 • Kiljunen Anneli, riksdagsledamot
  Nurminen Ilmari, riksdagsledamot
 • Laitinen-Pesola Jaana, riksdagsledamot
   Raassina Sari, riksdagsledamot
 • Louhelainen Anne, riksdagsledamot
   Mäkelä Jani, riksdagsledamot
 • Meri Leena, riksdagsledamot
  Saarakkala Vesa-Matti, riksdagsledamot
 • Salonen Kristiina, riksdagsledamot
  Taavitsainen Satu, riksdagsledamot
 • Suutari Eero, riksdagsledamot
  Talvitie Mari-Leena, riksdagsledamot
 • Talja Martti, riksdagsledamot
  Katainen Elsi, riksdagsledamot

Revisorer

 • Koskela Markku, professor, CGR, ordförande
  Prepula Eero, verkställande direktör, CGR, OFR
 • Maijala Eeva-Maria, riksdagsledamot, vice ordförande
  Ala-Nissilä Olavi, riksdagsledamot
 • Kurvinen Antti, riksdagsledamot
  Järvinen Heli, riksdagsledamot
 • Kankaanniemi Toimi, riksdagsledamot
  Tolppanen Maria, riksdagsledamot, fram till 8.9
  Kivelä Kimmo, riksdagsledamot, från 8.9
 • Mölsä Martti, riksdagsledamot
  Rydman Wille, riksdagsledamot
 • Häkkänen Antti, riksdagsledamot
  Multala Sari, riksdagsledamot
 • Myller Riitta, riksdagsledamot
  Kymäläinen Suna, riksdagsledamot
 • Tuomela Ulla-Maija, CGR, OFR
  Lehto Ari, CGR, OFGR

Styrelse

 • Taina Anneli, pol. mag. styrelseordförande
 • Ihalainen Rauno, direktör för sjukvårdsdistrikt, vice ordförande
 • Aaltonen Elli, överdirektör
 • Ikonen Raimo, överdirektör
 • Lehtinen Lasse, jur.dr
 • Oksala Ilkka, direktör fram till 17.3
 • Rantahalvari Vesa, ledande sakkunnig från 17.3
 • Siekkinen Saana, direktör
 • Sipilä Timo, direktör
 • Särkelä Riitta, direktör
 • Tujunen Taru, verkställande direktör
 • Martinmäki Heli, ordförande, personalrepresentant med yttrande- och närvarorätt

FPA:s ledning 2016

Direktörer

 • Hyssälä Liisa, generaldirektör
 • Forss Mikael, direktör
 • Mäki-Lohiluoma Kari-Pekka, direktör

Resultatenheternas direktörer

 • Kivimäki Elise (Resultatenheten för kundrelationstjänster)
 • Rantamäki Juhani (Resultatenheten för stabstjänster)
 • Neimala Anne (Resultatenheten för förmånstjänster)
 • Suominen Markku (Resultatenheten för ICT-tjänster)
 • Karjala Esko (Resultatenheten för utvecklingstjänster)
 • Hänninen Sari (Resultatenheten för gemensamma tjänster)

Internrevisionschef

 • Lämsä Tuomo

Chefsöverläkare

 • Autti-Rämö Ilona

Månads- och mötesarvoden i FPA:s organ 31.12.2016

Fullmäktige

Fullmäktiges ordförande:
Månadsarvode 573,92 €     Mötesarvode 143,48 €

Fullmäktigeledamöterna:
Månadsarvode 459,13 €      Mötesarvode 114,78 €

Revisorerna

Revisorernas ordförande:
Månadsarvode 397,33 €     Mötesarvode 114,78 €

Revisorerna:
Månadsarvode 264,88 €     Mötesarvode 114,78 €

Styrelsen

Styrelsens ordförande:
Månadsarvode 867 €           Mötesarvode 182 €

Styrelseledamöterna:
Månadsarvode 578 €           Mötesarvode 182 €

Personalrepresentanten:
Månadsarvode 0 €               Mötesarvode 131 €

Under 2016 har styrelseledamöterna deltagit i styrelsens möten enligt följande:

Anneli Taina, ordf. (8 ggr), Elli Aaltonen (7), Rauno Ihalainen (5), Raimo Ikonen (6), Lasse Lehtinen (8), Vesa Rantahalvari (4), Saana Siekkinen (6), Timo Sipilä (8), Riitta Särkelä (5), Taru Tujunen (5), Heli Martinmäki, personalrepresentant (7)

Generaldirektörens och direktörernas löner 31.12.2016

Totalavlöningen för FPA:s direktörer fastställdes för 2016 enligt följande:

Generaldirektör Liisa Hyssälä 17 644,24 euro/mån.

Direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 15 139,95 euro/mån.

Direktör Mikael Forss 14 090,80 euro/mån.

Totallönen inbegriper eventuell bilförmån. Därutöver har direktörerna telefonförmån. Rätt till kostförmån och företagshälsovård fastställs på samma sätt som för andra anställda.