Dela artikeln

FPA år 2016

Anne Louhi berättar i en artikel i Mittiallt.fi om sin nybildade familj och vilka effekter det hade på FPA-förmånerna.

Större förmånsutgifter, oförändrade verksamhetskostnader

 


Betydande förändringar 2016

Kostnaderna för det allmänna bostadsbidraget ökade fortsatt under 2016. Allt oftare betalas allmänt bostadsbidrag ut även till personer i arbete. Utgifterna för arbetsmarknadsstöd fortsatte att öka, men utgifterna för utkomstskydd vid arbetslöshet fick en nedåtgående trend.