Dela artikeln

FPA-förmåner

I en artikel på Mittiallt.fi berättar Pentti Aakko hur man får en liten pension att räcka till.
Bild: Seppo Mäkinen

FPA:s förmånskostnader var totalt 14,3 miljarder euro. De ökade med 0,2 procent från året innan.


FPA betalade ut 11 procent mer bostadsbidrag under 2016 än under 2015. Utgifterna för det allmänna bostadsbidraget ökade mest: totalt 18 procent. Utgifterna ökade även för bostadsbidrag till pensionstagare.

Pensions- och handikappförmåner


Sjukförsäkringsförmåner

Rehabiliteringsförmåner

Arbetslöshetsförmåner

Arbetslöshetskassorna och FPA betalade ut arbetslöshetsförmåner för totalt 4 974 miljoner euro 2016. Det är 2 procent mindre än 2015. Andelen för det inkomstrelaterade skydd som utbetalas av arbetslöshetskassor var 2 805 miljoner euro och andelen för det grundläggande skydd som betalas av FPA var 2 169 miljoner euro.

Utgifterna för utkomstskydd vid arbetslöshet som utbetalas av FPA var ifjol rekordhöga för andra året i rad. Utgifterna för det inkomstrelaterade skyddet från arbetslöshetskassorna gick däremot ner. Bakom minskningen i det inkomstrelaterade skyddet låg både en minskning i antalet dagar med ersättning och en minskning i den genomsnittliga utbetalda dagsersättningen.

Studieförmåner


Utgifterna för studiepenningens bostadstillägg förblev nästa lika stora 2016 som ett år tidigare. Bostadstillägg till studiepenningen beviljades 149 000 studerande. De som fick bostadstillägget hade dock lägre kostnader för boende än de som fick andra former av bostadsbidrag.

Bostadsbidrag


Bostadsbidrag som utbetalades av FPA omfattade nästan 860 000 personer i slutet av året. Antalet hushåll som fick allmänt bostadsbidrag var 267 400 i slutet av 2016. Antalet var rekordhögt för andra året i rad.

Antalet personer som fick bostadsbidrag för pensionstagare översteg 200 000 för första gången. Inom huvudstadsregionen varierar boendekostnaderna mer än i det övriga Finland.

Förmåner för barnfamiljer och övriga förmåner


Återkrav

Vid årets slut var förmåner till ett sammanlagt belopp av 123,3 miljoner euro (0,2 procent) föremål för återkrav (inklusive indrivning på grund av inkomstkontrollen i samband med studiestödet). Av statens fordringar på grund av borgensansvar för studielån var vid årets slut 131,7 miljoner euro (8,1 procents minskning) föremål för indrivning.