Dela artikeln

FPA ger allt personligare service

I Esbo kan man uträtta FPA-ärenden även på samservicekontoret i köpcentret Iso Omena.
Bild: FPA

FPA:s kundsamarbete blev mångsidigare under 2016. Att utveckla kundservicen var ett av fjolårets centrala mål. FPA:s service står för en övergripande förståelse för kundens livssituation. Nu är ambitionen inom FPA att vid behov rentav kunna förutse kundens ärenden och ta hand om dem.

FPA:s förmånsarbete samlades inom en enda riksomfattande enhet. Samtidigt bevarades dock nätverket av byråer för att kunder som behöver personlig service ska få tillräckligt med tid och uppmärksamhet.

Genom att utveckla nätkommunikationen har vi kunnat utöka den personliga servicen för dem som behöver det.

FPA har utbildat sina anställda så att de har en förståelse för kundens hela livssituation. Klicka för att Tweeta

Vi har utbildat våra anställda så att de har en förståelse för kundens hela livssituation. Det innebär bland annat att vi utreder kundens behov av stöd och rätt till förmåner. Särskilt viktigt är det att se till att inte en enda kund faller mellan stolarna när det gäller förmåner. Som bäst kan servicen vara förutseende: initiativet till kundkontakten kan komma från FPA.

Utöver serviceställena utvecklar vi även distanstjänsterna, såsom vår chat och videokonferenser. De underlättar för kunderna, om de inte kan komma till en byrå eller ett samservicekontor, eller om en servicerådgivare eller tolk som kan kundens språk inte är tillgänglig. Diskussionen med kunden kan då föras via en videoförbindelse på kundens språk, t.ex. kurdiska eller samiska.