Dela artikeln

Gränsöverskridande samarbete om social trygghet

Den sociala tryggheten varierar betydligt bland Europeiska unionens medlemsstater, skriver FPA:s tidning Sosiaalivakuutus.
Bild: Kati Närhi

Att utveckla den sociala tryggheten är ett världsomspännande samarbete. FPA:s experter är djupt involverade i den internationella organisationen för social trygghet, ISSA (International Social Security Association). ISSA är ett globalt samarbetsorgan för socialförsäkringsinrättningar, som har cirka 340 medlemmar från mer än 160 länder.

FPA underhåller för Finlands del det europeiska, elektroniska informationsutbytet om social trygghet, EESSI*(Electronic Exchange of Social Security Information). Med hjälp av systemet utbyter EU-ländernas socialförsäkringsmyndigheter information på ett effektivt, snabbt och säkert sätt. Informationssystemet behövs för att samordna de sociala trygghetssystemen inom EU.

Europeiska unionens medborgare får lika behandling inför social- och hälsovårdstjänster oavsett i vilket EU-land de bor. Exempelvis en polsk rörmokare som arbetar i Tammerfors för en finländsk arbetsgivare får barnbidrag i Finland, fastän hans familj bor i Krakow.

Enligt EU:s regler får en person sin sociala trygghet enligt praxis i det land där han eller hon arbetar. Klicka för att Tweeta

Vilket land som betalar för den sociala tryggheten fastställs av regelverket inom EU, ländernas inbördes avtal om social trygghet och den nationella lagstiftningen. Enligt EU:s regler får en person sin sociala trygghet enligt praxis i det land där han eller hon arbetar, även om personen skulle bo stadigvarande i något annat land. På den punkten kör EU över nationell lagtolkning och lagstiftning. Social trygghet från FPA är inte beroende av arbete eller nationalitet, utan av stadigvarande bostadsort.

EU-medborgare kan använda det europeiska sjukförsäkringskortet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det gör det lättare att få tjänster på samma villkor och till samma kostnad som de försäkrade i landet i fråga får. Det sociala trygghetssystemet i hemlandet ersätter de uppkomna kostnaderna.

Något egentligt socialt trygghetssystem för EU finns inte. EU ställde redan 2010 upp som mål att senast 2020 avlägsna risken för fattigdom och utslagning för åtminstone 20 miljoner människor. På grund av den ekonomiska recessionen och de stora skillnaderna mellan länderna har situationen tvärtom blivit värre under de senaste åren, då antalet fattiga inom EU har ökat med miljoner.

EU-länderna har mycket olika nationella sätt, kutymer och kulturer för hur fattigdom ska avhjälpas. Medan de nordiska länderna förlitar sig på den trygghet välfärdsstaten ger, är släkt och vänner den bästa tryggheten i Syd- och Östeuropa.

Varje EU-land ska ge råd om den gränsöverskridande hälso- och sjukvården. Klicka för att Tweeta

Sist och slutligen fastslås den sociala tryggheten för medborgarna i ett land av myndigheterna i landet i fråga. Utförligare information om praxis i Finland kan läsas på finska i tidningen Sosiaalivakuutus webbartikel.

FPA öppnade 2014 en kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Den fungerar som nationellt rådgivningsställe, när man söker sig från Finland till vård utomlands eller från utlandet till vård i Finland. Kontaktpunkten underhåller webbplatsen Vårdenhetsval.fi, där en kund får information om anlitande av hälsotjänster i Finland och utomlands, om rättigheterna som patient, om ersättningarna för vårdkostnader och om friheten att välja tjänster.

Varje EU-land har en liknande kontaktpunkt. Det är ett krav i det EU-direktiv som reglerar patientens rättigheter.

* Man beräknar att systemet tas i bruk 2019 (uppgiften rättad i verksamhetsberättelsen 24.4.2017).