Dela artikeln

Kanta-tjänsterna växer till sig

Mittiallt.fi ger råd om hur man använder Mina Kanta-sidor säkert.
Bild: Antti Pulkkinen

Mina Kanta-sidor som FPA har tagit fram för uppgifter om hälso- och sjukvård inom Kanta-tjänsterna har blivit enormt populära bland finländarna.

Vid sidan av webbplatsen skatt.fi hör de till de mest använda webbplatserna som tillhandahålls av samhället.

Det elektroniska receptet är den mest använda delen av tjänsterna och den del som finländarna ser oftast. Att de elektroniska recepten har en andel på mer än 90 procent av alla recept som tas ut på apoteken säger en hel del om populariteten. Det elektroniska receptet är betydligt säkrare än de gamla pappersrecepten, som det var lätt att kopiera och förfalska.

Mina Kanta-sidor kan användarna behändigt se bland annat uppgifter om egna recept, både giltiga och utgångna. Det framgår av uppgifterna om receptet hur mycket medicin som är outtagen och när receptet går ut. Sedan början av 2017 har alla recept skrivits ut elektroniskt. Patienter som vill ha en utskrift av receptet kan få en av läkaren.

På Mina Kanta-sidor kan man också be läkaren förnya ett recept. Det sparar tid för både patienten och läkaren i sådana fall där receptet kan förnyas utan fysiskt möte.

Det underlättar betydligt bland annat för dem som har kroniska sjukdomar såsom diabetes eller högt kolesterol och som läkaren ordinerar medicin utgående från regelbundna laboratorieprov. Läkaren har ålagts att förnya receptet inom åtta dagar från att patienten har skickat sin begäran via sina Kanta-sidor. Patienter som vill ha en påminnelse om förnyelsen per sms kan få det.

På Mina Kanta-sidor kan man också se hur de egna uppgifterna har använts. Klicka för att Tweeta

På Mina Kanta-sidor kan varje användare läsa resultatet av egna laboratorieundersökningar, besök vid den offentliga hälso- och sjukvården samt diagnoser och utlåtanden som givits på hälsovårdscentraler och sjukhus.

På sidorna kan man också se hur de egna uppgifterna har använts. Där kan användarna även samtycka till eller förbjuda att uppgifter överlåts eller uttrycka sin vilja när det gäller organdonation och vård.

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Befolkningsregistercentralen utvecklar Kanta-tjänsterna i samarbete med FPA. Vart och ett av dem garanterar för egen del att tjänsterna står i överensstämmelse med lagstiftningen. Syftet är att Kanta-tjänsterna på bästa möjliga sätt ska hjälpa både patienterna och andra intressentgrupper som använder tjänsterna, såsom personal inom hälso- och sjukvården och på apoteken.

All information från social- och hälsovården på samma ställe

Kanta-tjänsterna för hälso- och sjukvård förbereder sig nu för att tjänster för socialvård ska införlivas i helheten från 2018.

Tjänsteleverantörerna inom socialvården, från såväl den offentliga som den privata och den tredje sektorn, ska föras in i Kanta-tjänsterna. I systemet kan föräldrar inte bara se sina egna uppgifter, utan också uppgifter om sina barns socialvård på samma sätt som de hittills har sett uppgifter om barnens hälsa.

När det gäller hälsoinformationen tillkommer ett nytt avsnitt i Kanta-tjänsterna under de närmaste åren. Klicka för att Tweeta

När det gäller hälsoinformationen tillkommer ett nytt avsnitt i Kanta-tjänsterna under de närmaste åren: ett datalager där användarna ska kunna föra in mätresultat från sin egenvård, såsom uppgifter om blodtryck och sockerhalt. Framöver ska man kunna föra in uppgifter i Kanta-tjänsterna från olika hälsoarmband och andra verktyg för mätning av hälsotillståndet, om de är kompatibilitetscertifierade för Kanta-systemet.

Kanta-tjänsterna

  • En unik webbplats för elektroniska hälsotjänster som bygger på lagstiftning.
  • Tjänsterna har lanserats för användning av patienter, hälso- och sjukvård och apotek sedan 2010.
  • Mina Kanta-sidor innehåller elektroniska recept och ett elektroniskt arkiv för hälsoinformation.
  • Användarna loggar in med nätbankskoder, elektroniska identitetskort eller mobilcertifikat.
  • Antalet inloggningar på tjänsten var 9,3 miljoner 2016, vartill 1,2 miljoner besök i arbetsgivar- och partnertjänsterna tillkommer.
  • Enligt en utredning av Taloustutkimus är Kanta.fi rentav det näst mest uppskattade finländska varumärket på webben. Av de finländare som använder internet varje vecka använder 35 procent kanta.fi.
  • Av de besökare som känner till tjänsten ger 80 procent åtminstone ett gott betyg.