Dela artikeln

Kort om FPA

Laura Nurmi berättar i en artikel på Mittiallt.fi om att hon tidvis jobbade under föräldraledigheten.
Bild: Rami Marjamäki

Ett stöd i livets alla skeden

Folkpensionsanstalten (FPA) sörjer för den sociala tryggheten i livets olika skeden för alla som bor i Finland och för många finländare som bor utomlands. Den sociala trygghet som FPA ansvarar för omfattar bland annat stöd till barnfamiljer, sjukförsäkring, rehabilitering, grundtrygghet för arbetslösa, bostadsbidrag, studiestöd, handikappförmåner och minimipensioner.

FPA vill ge kundbetjäning. Varje år får våra kunder service mer än 2 miljoner gånger på FPA-byråerna och 1,5 miljoner gånger per telefon. Vi ger kunderna råd också i olika kanaler på sociala medier. Det beslutsfattande som gäller att avgöra sociala trygghetsförmåner har decentraliserats och överförts till försäkringsdistrikten. En del av besluten fattas i specialiserade enheter eller center.

FPA tryggar befolkningens försörjning, främjar hälsan och bidrar till att ge alla en möjlighet att klara sig. Klicka för att Tweeta

FPA verkar under riksdagens tillsyn. Dess förvaltning och verksamhet övervakas av tolv fullmäktigeledamöter som utses av riksdagen och åtta revisorer som utses av fullmäktige. Verksamheten leds och utvecklas av styrelsen, som har tio medlemmar.

FPA:s verksamhetsidé är: FPA tryggar befolkningens försörjning, främjar hälsan och bidrar till att ge alla en möjlighet att klara sig själva i olika livssituationer.

FPA:s grundläggande värderingar: Respekt för individen, kompetens, samverkan, nytänkande.