Dela artikeln

Ny strategi

FPA strävar mot sin vision med hjälp av fyra strategiska mål.
Bild: FPA

Vår verksamhetsidé

Ett stöd i livets alla skeden

Våra grundläggande värderingar

Respekt för individen, kompetens, samverkan och nytänkande

FPA:s vision 2020

Vår verksamhet skapar välfärd i samhället. Vi skapar tjänster i egenskap av föregångare inom den sociala tryggheten.

Strategiska mål

Vi strävar mot vår vision med hjälp av fyra strategiska mål.

 1. Vi erbjuder en utmärkt upplevelse för kunden på ett jämlikt och ansvarsfullt sätt
  En jämlik och ansvarsfull service och ett effektiv handläggningsarbete är utgångspunkter för vår verksamhet. När varje kund får ett avgörande som gäller just hans eller hennes ärende i rätt tid och oberoende av servicekanal är resultatet en utmärkt kundupplevelse. Vi är en riksomfattande tjänsteleverantör och verkställare av den sociala tryggheten.Vi når våra mål genom att involvera kunderna i processen för utveckling av tjänsterna. Samtidigt effektiviserar vi serviceupplevelsen genom att erbjuda en möjlighet till digitalisering, automation och robotteknik. Av FPA:s processer ser kunden endast den del som han eller hon i det aktuella fallet behöver.
 2. Vi är en stark kunskapsexpert inom social- och hälsovårdsområdet
  Vi utvidgar den mängd social- och hälsovårdsdata som kan utnyttjas. Därigenom kan vi ge en allt mer täckande service till våra samarbetspartner och vi arbetar aktivt i nätverk. FPA:s forskning, statistik och analyser är fritt tillgängliga för alla. Genom att utnyttja våra nationella kunddata kan vi erbjuda kunderna lätta och snabba tjänster.
 3. Vi är en initiativrik och uppskattad aktör i samhället
  Vi ökar välfärden genom en effektiv och transparent interaktion. Försöket med basinkomst är ett gott exempel på detta. Vårt verksamhetsfält sträcker sig till de nordiska länderna och EU. Därför är det viktigt att utveckla internationellt integrerade system.
 4. Vi utvecklar vårt arbete och vår arbetsmiljö
  Sättet att arbeta och uppdragen förändras kontinuerligt. Därför utvecklar vi arbetsformerna och förhållandena på ett hållbart sätt. Vi vill vara den mest intressanta arbetsplatsen inom den offentliga sektorn och ett exempel på ett gott välbefinnande i arbetslivet. Vi erbjuder en meningsfull arbetsmiljö där effektivitet och produktivitet nås genom uppmuntran.