kela-logo

kela-logo

Dela artikeln

FPA år 2017

På Mittiallt.fi ordnades en omröstning om den mest betydelsefulla alltjämt existerande sociala förmånen. Omröstningen vanns av den offentliga primärvården.
Bild: Essi Kuula

Omröstningen om namnet på moderskapsförpackningen blev en hit i de sociala medierna

FPA:s 80-årsjubileum var både festligt och utmanande. Under året startade FPA viktiga projekt som kommer att ha verkningar långt in på nästa decennium.

År 2016 utsågs FPA till ansvarig för försöket med basinkomst, som startade i början av 2017. Försöket ger ett underlag för regeringens totalreform av den sociala tryggheten. I planeringen utnyttjades FPA:s kunskapsunderlag och kompetens inom mikrosimulering och social trygghet.

Även om försöket blev mindre omfattande än vad FPA ursprungligen föreslog, utgör projektet ett banbrytande exempel på en ny försökskultur. Försöket väckte dessutom stor global uppmärksamhet, och varje vecka kontaktas FPA av internationella aktörer.

Försöket väckte dessutom stor global uppmärksamhet, och varje vecka kontaktas FPA av internationella aktörer. Klicka för att Tweeta

Att det grundläggande utkomststödet överfördes till FPA hörde till årets största projekt. Till en början överbelastades FPA:s serviceställen, vilket ledde till fördröjningar i förmånshandläggningen. FPA hann i kapp med den lagstadgade handläggningstiden under vårens lopp. Före slutet av året nåddes det viktigaste målet med överföringen: ansökan om grundläggande utkomststöd sker nu på lika villkor för alla, eftersom kriterierna för beviljandet av utkomststöd är desamma i hela Finland. Numera ansöker redan över 60 procent om stöd över nätet.

FPA:s förmånsutgifter ökade 2017. Verksamhetskostnadernas andel av totalkostnaderna för förmånsfonderna uppgick till 3,1 procent. Under året avmattades ökningen i bostadsbidragsutgifterna, vilket vittnar om att det ekonomiska läget har förbättrats. Beloppet utbetalade bostadsbidrag steg dock med 4 procent från året innan.

Under jubileumsåret förde FPA flera kommunikationskampanjer. En av de populäraste var den för allmänheten öppna omröstningen om moderskapsförpackningens namn. Sammanlagt inlämnades 29 679 förslag, men det visade sig att det gamla namnet ändå var populärast. Förslagen överlämnades till omsorgsminister Annika Saarikko, som menar att namnet på moderskapsförpackningen inte kommer att ändras.

Pipsa Lotta Marjamäki (t.v.), kommunikationsdirektör på FPA, överlämnade förslagen till namn på moderskapsförpackningen till omsorgsminister Annika Saarikko. (Bild: FPA)

 

I sin blogg listade forskarna vid FPA de tio viktigaste sociala förmånerna som byggde upp den finländska välfärdsstaten. På Facebook, Instagram och Twitter visades artiklarna och videorna om förmånerna sammanlagt 1,76 miljoner gånger. Den första videon, som handlade om fattigvårdslagen, väckte särskilt stort intresse.

FPA:s målsättning att gå in för könsneutrala titlar och termer väckte medial uppmärksamhet. Klicka för att Tweeta

Också FPA:s målsättning att gå in för könsneutrala titlar och termer väckte medial uppmärksamhet. Enligt denna ersätts exempelvis FPA:s tidigare maskulina lakimies på finska med det könsneutrala juristi. Publikationen Sosiaalivakuutus fick ett hedersomnämnande i en tävling som ordnades av Tidskrifternas förbund. Denna gång tävlade Sosiaalivakuutus i kategorin bästa layout.

Under året skedde ett antal betydande personbyten. I början av 2017 tillträdde Elli Aaltonen som generaldirektör för FPA. För att främja implementeringen av FPA:s strategi utsågs fyra förändringsledare, som inledde sitt arbete under 2017. Katri-Leena Launis svarar för främjandet av digitaliseringen, Tuula Soukkanen arbetar för att utveckla organisations- och arbetskulturen, Tomi Ståhl svarar för utvärderingen av tjänsternas och förmånernas effektivitet och utvecklingen av denna och Marjukka Turunen leder förberedelserna inför vårdreformen. Juhani Rantamäki pensionerades från sitt uppdrag som direktör för Resultatenheten för stabstjänster. Tuomo Lämsä pensionerades från sitt uppdrag som chef för Internrevisionen, och Eeva Uusi-Autti utsågs till hans efterträdare.