Dela artikeln

FPA erbjuder ny slags kundservice

På Mittiallt.fi beskrivs hur Kyösti Koivuniemi, som bor på en småort, kan sköta sina FPA-ärenden med hjälp av distansservice. Sointu Mäki-Marttunen på samservicekontoret i Jurva kopplar för Koivuniemis del upp ett videosamtal till FPA.
Bild: Mikko Lehtimäki

Under år 2017 utvecklades FPA:s kundservice i en allt mångsidigare riktning. God kundservice innebär en samlad förståelse för kundernas livssituation. FPA:s ambition är att vid behov i allt större utsträckning kunna sköta kundernas ärenden med framförhållning.

Tillgängligheten till FPA-tjänster beror inte längre på nätverket av FPA-serviceställen. Genom att utveckla e-tjänsterna har FPA kunnat frigöra tid för att betjäna kunder som behöver personlig service.

Kunderna kan få personlig service per telefon och allt oftare även som distansservice. Också tidsbokningen har gett goda erfarenheter, och dess roll accentueras i situationer där kunderna behöver personlig service. Från att tidigare ha bokat tid till serviceställena bokar kunderna numera i allt större grad telefon- och distansservicetider.

De FPA-anställda har utbildats så att de har en samlad förståelse för kundernas livssituation. Klicka för att Tweeta

De FPA-anställda har utbildats så att de har en samlad förståelse för kundernas livssituation. Detta innebär bland annat att kundernas behov av stöd och rätt till förmåner ska klargöras. Det är särskilt viktigt att se till att de förmåner som en kund har rätt till identifieras och att kunden erbjuds dessa. I bästa fall kontaktar FPA kunderna med framförhållning.