Dela artikeln

General­direktörens översikt

År 2017 startade FPA tre strategiska utvecklingsprogram, berättar Elli Aaltonen, generaldirektör för FPA.
Bild: Tommi Tuomi/Otavamedia

FPA fyllde 80 år i fjol. Jubileumsåret kan granskas ur flera perspektiv. Finlands 100-årsjubileum var för FPA ett år som bestod av såväl utmaningar som snabb utveckling och nya öppningar.

FPA har nu skött det grundläggande utkomststödet i över ett år. De första månaderna efter överföringen var svåra. Personalen var underdimensionerad och kundservicen överbelastades. Förmånshandläggningen översteg den lagstadgade utsatta tiden. På sitt första möte under året beviljade FPA:s styrelse mer resurser för att rekrytera ny personal. De anställda var tjänstvilliga och arbetade mycket övertid. Jag vill än en gång framföra ett stort tack till alla FPA-anställda för ett välgjort värv under det offentliga trycket.

Under de senaste tio månaderna har det grundläggande utkomststödet handlagts och betalats ut till mottagarna mer enhetligt och i snitt snabbare än tidigare i kommunerna. Klicka för att Tweeta

Under de senaste tio månaderna har det grundläggande utkomststödet handlagts och betalats ut till mottagarna mer enhetligt och i snitt snabbare än tidigare i kommunerna. Över hälften av sökandena har börjat ansöka om grundläggande utkomststöd över nätet. Samarbetet med kommunerna har utvecklats alltsedan övergången började förberedas. Flera orter har gått in för en lösning där en FPA-anställd flyttar till kommunens socialförvaltning eller en kommunanställd till FPA:s serviceställe. En utveckling av samarbetet med det sociala arbetet, en ökning av kontakterna över nätet och på Skype, gemensamma projekt och samarbetslokaler utgör särskilda insatsområden också under 2018.

Se generaldirektörens översikt som video.
(Presentationen fortsätter efter videon.)

Det strategiska arbetet avancerade i och med att FPA:s styrelse preciserade FPA:s strategi i juni 2017. FPA:s vision uppdaterades till ” Som föregångare när det gäller service skapar vi välfärd och främjar god livshantering”. Visionen framhäver att välfärd byggs upp med välfungerande sociala trygghetstjänster. Vi vill att våra tjänster ska vara effektiva och stödja kunderna så att de klarar sig självständigt. Jag ser ordet föregångare som allt viktigare. FPA måste djärvt utveckla sig och gå framåt.

Ett viktigt steg i det strategiska förändringsarbetet är FPA:s tre utvecklingsprogram, dvs. Utmärkt kundupplevelse, Från data till service och Förhöjd effektivitet i samhället och i arbetet. Utvecklingsarbetet utgick från fyra förändringsteman: lagstiftningens effektivitet, den förestående landskaps- och vårdreformen, digitaliseringen som öppnar många möjligheter och en utveckling av arbetskulturen med fokus på vår egen verksamhet. Före hösten 2017 utnämndes för varje tema en förändringsledare för att påskynda förändringen och målmedvetet samarbeta med personal, utomstående partner och intressentgrupper. FPA måste utvecklas i ett allt intensivare samarbete med olika aktörer. Detta illustreras bra av vår devis för 80-årsjubileet, Välfärd skapas tillsammans.

FPA vill medverka till att landskaps- och vårdreformen utfaller väl. Klicka för att Tweeta

FPA vill medverka till att landskaps- och vårdreformen utfaller väl. FPA har deltagit i förberedelserna på många sätt, allt från att ha medverkat i beredningsgrupperna till att konkret utveckla datasystemen. Vi tilldelades uppgiften att bygga upp datasystemet för valfriheten. Arbetet förlöper i god takt, och nya öppningar har gjorts exempelvis i fråga om FPA:s roll i den allmänna rådgivningen i samband med vårdreformen. Hos FPA avspeglar sig landskaps- och vårdreformen också i IKT-tjänsterna. I slutet av 2017 började FPA sammanföra IKT-tjänsterna i ett servicecenter, vilket kommer att möjliggöra också bolagisering. Resultaten av förberedelserna kommer att presenteras för FPA:s styrelse i maj 2018.

Samarbetet med fullmäktige, styrelsen, delegationerna och revisorerna har förlöpt bra. De olika organen representerar en bred samhällelig kompetens och mångsidig yrkeskunnighet, som vi kan utnyttja när vi formar FPA:s framtid.

FPA ska arbeta på ett genomskinligt, öppet och ansvarsfullt sätt. I fjol reviderade vi FPA:s etiska regler och styrelsens arbetsordning samt lade fram förslag till ändringar av lagen och förordningen om Folkpensionsanstalten. Programmet för hållbar utveckling har ändrats till en ansvarsplan. FPA:s första ansvarsrapport har inkluderats i denna verksamhetsberättelse.

Elli Aaltonen