Dela artikeln

Kort om FPA

I en artikel på webbplatsen Mittiallt.fi berättas om fyrabarnsfamiljen Pohjalas vardag.
Bild: Sami Heiskanen

Ett stöd i livets alla skeden

Folkpensionsanstalten (FPA) har hand om den sociala tryggheten i olika livssituationer för alla som bor i Finland och för många finländare som bor utomlands. Den sociala trygghet som FPA sköter omfattar exempelvis stöd till barnfamiljer, sjukförsäkring, rehabilitering, grundskydd för arbetslösa, bostadsbidrag, grundläggande utkomststöd, studiestöd, handikappförmåner och minimipensioner.

FPA vill stå till tjänst. Varje år betjänar FPA sina kunder mer än 2,5 miljoner gånger på serviceställena och 1,8 miljoner gånger per telefon. FPA ger kunderna råd också i sociala medier. Handläggningen av förmånsansökningar har decentraliserats till handläggningscentren i försäkringsdistrikten.

Varje år betjänar FPA sina kunder mer än 2,5 miljoner gånger på serviceställena och 1,8 miljoner gånger per telefon. Klicka för att Tweeta

FPA övervakas av riksdagen. Förvaltningen och verksamheten övervakas av tolv fullmäktigeledamöter som utsetts av riksdagen och åtta revisorer som utsetts av fullmäktige. Ledningen och utvecklingen av FPA:s verksamhet sköts av en styrelse med tio ledamöter.

FPA:s verksamhetsidé är att FPA ska trygga befolkningens försörjning, främja hälsan och bidra till att ge alla en möjlighet att klara sig självständigt.

FPA:s grundläggande värderingar är respekt för individen, kompetens, och nytänkande.