Dela artikeln

Uppgifterna om socialvårds­klienterna integreras i Kanta-tjänsterna

I tjänsten Mina Kanta-sidor kan användaren kontrollera uppgifterna om bland annat alla sina recept.
Bild: Essi Kuula

Kanta-tjänsterna är den mest använda digitala arkiv- och servicehelheten inom vård och omsorg. Tjänsten Mina Kanta-sidor, som ingår i FPA:s Kanta-tjänster, hör vid sidan av webbplatsen Skatt.fi till de mest anlitade samhälleliga webbtjänsterna. Tjänsten Mina Kanta-sidor utnyttjas också i genomförandet av valfriheten i samband med vårdreformen.

Tjänsten Mina Kanta-sidor utnyttjas också i genomförandet av valfriheten i samband med vårdreformen. Klicka för att Tweeta

Tjänsten Mina Kanta-sidor visar också uppgifter som finns i Patientdataarkivet och Receptcentret. I tjänsten kan användaren kontrollera uppgifterna om bland annat alla sina recept – både giltiga och utgångna. I tjänsten registreras även laboratorieresultat, patientbesök inom den offentliga hälso- och sjukvården samt diagnoser som ställts och utlåtanden som getts på hälsovårdscentraler och sjukhus.

Här kan användaren även samtycka till eller förbjuda att uppgifter överlåts, uttrycka sin vilja till organdonation och upprätta ett livstestamente.

Uppgifterna om socialvårdsklienterna är ett betydelsefullt verktyg vid genomförandet av vårdreformen och landskapstjänsterna. Klicka för att Tweeta

Arbetet med att bygga upp klientdataarkivet för socialvården fortsatte 2017. Uppgifterna om socialvårdsklienterna kommer att integreras i Kanta-tjänsterna 2018. Uppgifterna om socialvårdsklienterna är ett betydelsefullt verktyg vid genomförandet av vårdreformen och landskapstjänsterna. FPA byggde upp arkivets systemmiljö och svarar framöver för dess gränssnitt.

De första klienterna införs i klientdataarkivet för socialhälsovården i början av 2018. I den första fasen införs uppgifterna i arkivet utan att man tills vidare kan överlämna dem vidare.

Den värdefulla informationen kommer framöver att kunna utnyttjas som stöd i beslutsprocesserna. Informationen är mer jämförbar än förut, eftersom klientskapen inom socialvården nu definieras på samma sätt i hela landet. Uppgifterna om klienterna inom socialvården ska senare integreras också i tjänsten Mina Kanta-sidor.

Också de estniska apoteken kommer att kunna söka och lämna ut recept som finns i Kanta-tjänsterna. Klicka för att Tweeta

Kanta-tjänsterna omfattar även elektroniska recept. Av alla de recept som tas ut på apoteken står de elektroniska recepten för mer än 90 procent. Framöver kommer också de estniska apoteken att kunna söka och lämna ut recept som finns i Kanta-tjänsterna.

Informationssäkerheten inom Kanta-tjänsterna väckte debatt 2017. Endast de vård- och omsorgsanställda som har ett yrkeskort som beviljats av Befolkningsregistercentralen och som har de rättigheter som beviljats av Valvira kommer åt uppgifterna i Kanta-tjänsterna.

I tjänsten Mina Kanta-sidor ser kunden således vilka organisationer som har synat uppgifterna. Klicka för att Tweeta

Systemet registrerar alla loggdata om visningarna. I tjänsten Mina Kanta-sidor ser kunden således vilka organisationer som har synat uppgifterna. Den kund som så önskar kan för receptens del be om logguppgifterna från FPA och för hälsouppgifternas del från den aktuella hälso- och sjukvårdsenheten.

I utvecklingen av tjänsterna samarbetar FPA med Fimea, social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Valvira och Befolkningsregistercentralen. Tjänsteleverantörerna inom den offentliga och privata socialvården samt inom den tredje sektorn ska anslutas till klientdataarkivet.

Under de närmaste åren kommer tjänsten Mina Kanta-sidor att kompletteras med en ny del, datalagret för egna uppgifter, där privatpersoner ska kunna föra in mätresultat i egenvården, såsom uppgifter om blodtrycks- och blodsockervärden. Framöver ska det bli möjligt att till datalagret för egna uppgifter föra över data även från olika hälsoarmband och andra verktyg för mätning av hälsotillståndet, om de har kompatibilitetscertifierats för Kanta-systemet.