Dela artikeln

Samarbete i rätt tid bidrar till att förbättra kundservicen

År 2018 ingick FPA samarbetsförbindelser för att förbättra kundernas service och livssituation samt effektivisera förmånshandläggningen. En betydande samarbetsform var FPA:s och kommunernas interaktion vid handläggningen av utkomststödet.

FPA samarbetar med kommuner av alla storlekar, men det största behovet av samarbete i frågor som gäller utkomststödet har funnits i tillväxtcentrumen. FPA har även tidigare samarbetat med flera stora kommuner, såsom Helsingfors, Vanda och Åbo. I Uleåborg fäste man särskild uppmärksamhet vid de unga under 25 år som saknar inkomst och arbete.

Den dystra situationen bland de unga i Uleåborg uppdagades i samband med att utkomststödet överfördes till FPA. Klicka för att Tweeta

Den dystra situationen bland de unga i staden uppdagades i samband med att utkomststödet överfördes till FPA och man för första gången fick samlad, uppdaterad information om användningen av stödet.

Kommunernas och FPA:s samarbete kring en kund inleds senast då FPA informerar kommunen om att en person behöver socialvård.

Anmälningsskyldigheten togs in i socialvårdslagen 2015. En anmälan görs då man i helhetssituationen hos den som söker utkomststöd identifierar sådana faktorer som bör utredas närmare inom det sociala arbetet. De uppgifter som FPA har om kunderna hjälper även de kommunala socialarbetarna. Kriterierna för att göra en anmälan är dock stränga för att kundens integritetsskydd ska tillgodoses.

Samarbete inom och utanför FPA

FPA ökade samarbetet även med andra externa och interna samarbetspartner. Strävan är att om möjligt behandla kundens situation ur ett helhetsperspektiv även med hjälp av multiprofessionell service.

Strävan är att om möjligt behandla kundens situation ur ett helhetsperspektiv även med hjälp av multiprofessionell service. Klicka för att Tweeta

Under året utvecklade FPA även bland annat en process kring arbetsförmåga i mikrolaboratorier både internt och tillsammans med arbetspensionsförsäkrarna. Sakkunnigläkarna och förmånshandläggarna behandlade olika fall och tog fram nya verksamhetsmetoder som etablerades i vardagen. Man försökte hitta nya verksamhetsmodeller även som stöd för exempelvis sysselsättningen av partiellt arbetsföra.

Rehabiliteringsmöjligheterna introducerades i ett så tidigt skede som möjligt. Kunderna hade även möjlighet att själva påverka och avväga olika alternativ.

FPA:s och försäkringsbolagens samarbete har gett en bättre bild av hur kunden tjänar arbetsinkomst och intjänar pension och klarar av sitt arbete samt hur kundens ekonomiska och sociala förhållanden utvecklas i olika situationer.

År 2018 fortsatte FPA även sitt framgångsrika koncept med kundråd. Kundråden har arbetat för att hitta lösningar på olika utmaningar inom förmånshandläggningen och kundservicen.

Målet är att kartlägga kundernas åsikter och behov i syfte  att utveckla FPA:s verksamhet. Kundråden träffas under informella former och diskuterar överenskomna teman.

FPA ordnade samarbetsmöten med kunderna även för att bland annat utveckla tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning.

FPA förde ut kundservicen nära kunderna bland annat i samband med De bostadslösas natt, på Närtorget i Birkaland och på flera popup-ställen på olika håll i landet. Klicka för att Tweeta

FPA förde ut kundservicen nära kunderna bland annat i samband med De bostadslösas natt, på Närtorget i Birkaland och på flera popup-ställen på olika håll i landet. FPA deltog i De bostadslösas natt i Esbo, Forssa, Helsingfors, Riihimäki och Varkaus. På dessa evenemang erbjöd FPA:s förmånshandläggare och kundrådgivare hjälp med att ansöka om förmåner och berättade om FPA:s tjänster.

Tillsammans med organisationsaktörer och kommuner deltog FPA i pilotprojektet Leipäjonoista toimijoiksi (Från brödköer till aktörer). FPA:s tjänster fördes nära kunderna i Me-huset i Esbo som uppmuntrar till delaktighet.

År 2018 deltog FPA även i den nationella Navigatorn-verksamheten för unga. På Navigatorn tillgängliggör olika aktörer tillsammans tjänster och rådgivning för unga. Målet är att förebygga utslagning och erbjuda hjälp och stöd över en disk.

FPA erbjöd dessutom över 300 unga ett sommararbete och deltog än en gång i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb. Samarbetet med andra aktörer hör till FPA:s centrala åtgärder för att förebygga utslagning och har integrerats i FPA:s ansvarsarbete.