Dela artikeln

Ansvar

Ansvaret syns tydligt i FPA:s strategi. En ansvarsfull verksamhet främjar en hållbar utveckling, och FPA fokuserar på att stärka framför allt en socialt hållbar utveckling. FPA främjar en hållbar utveckling genom att måna om kundernas, personalens och miljöns välbefinnande samt den ekonomiska hållbarheten i sin verksamhet.

För FPA:s ansvarsarbete redogörs i närmare detalj i den ansvarsrapport som bifogats verksamhetsberättelsen.

FPA gav ut en uppdaterad ansvarsplan våren 2018. I planen anges de ansvarsmål och tillvägagångssätt genom vilka FPA främjar en hållbar utveckling i sin organisation och i sina uppgifter. Planen har kompletterats med en separat verksamhetsplan som styr verksamheten och som uppdateras varje år.

År 2018 deltog FPA aktivt i det nationella samarbetet kring hållbar utveckling. FPA är också medlem i Finlands kommission för hållbar utveckling. Till kommissionens uppgifter hör att bland annat främja och följa upp hur Finlands samhälleliga åtagande genomförs inom ramen för de globala mål som FN ställt upp.

FPA bedömer framstegen inom hållbar utveckling med olika mätare. Klicka för att Tweeta

FPA bedömer framstegen inom hållbar utveckling med olika mätare. En mätare är koldioxidavtrycket, som beräknas varje år. Andra mätare är bland annat ökningen i anlitandet av webbtjänster och personalens bedömningar av hur ansvaret fullgörs inom olika sektorer.

Varje år deltar FPA i olika ansvarsevenemang. Ett viktigt internationellt evenemang är den europeiska veckan för hållbar utveckling. FPA deltog i den europeiska temaveckan också 2018. Temaveckan behandlade bland annat en minskning av ojämlikheten, jämlikhet och jämställdhet. Under årets lopp har FPA även tagit del i den nationella energisparveckan och ordnat andra event som stöd för hållbar utveckling.

Till FPA:s ansvarsrapport.