Dela artikeln

Krav på kvalitet och förutsebarhet i upphandlingar

I slutet av 2018 inledde FPA en omfattande utredning av utmaningarna inom upphandlingen. Under de senaste åren har FPA målmedvetet utvecklat sina konkurrensutsättningar.

Under året ökade FPA dialogen med kunderna och tjänsteleverantörerna inom upphandlingarna och beredningen av dessa. Behovet av en dialog lyftes fram i många betydande konkurrensutsättningar 2018.

En av de största konkurrensutsättningarna gällde upphandlingen av taxitjänster. Klicka för att Tweeta

Under året konkurrensutsattes upphandlingarna av flera FPA-tjänster för stora kundgrupper. En av de största konkurrensutsättningarna gällde upphandlingen av taxitjänster.

Taxitjänsterna måste konkurrensutsättas eftersom lagen om transportservice reviderades. Genom konkurrensutsättningen ville FPA säkerställa att kunderna fortsättningsvis har tillgång till den service de behöver i hela landet.

I konkurrensutsättningen strävade man även efter att säkerställa kostnadernas förutsebarhet. Utgifterna enligt sjukförsäkringslagen ska ersättas enligt statens utgiftsramar.

Att anpassa lagen om transportservice, sjukförsäkringslagen och upphandlingslagen till prissättningen och upphandlingen av FPA-skjutsarna visade sig vara en svår ekvation.

Man tvingades genomföra konkurrensutsättningen med ett stramt tidsschema när det blev klart att regeringens förordning om taxitrafikens konsumentpriser inte längre skulle fastställas och att taxibilarnas stationsplatser och jourskyldighet skulle strykas ur den blivande lagen om transportservice.

I upphandlingen utsågs som tjänsteproducenter förmedlingsbolag för 17 regioner. Efter konkurrensutsättningen förekom initiala svårigheter inom taxitjänsterna.

I Nyland kommer konkurrensutsättningen att göras om, eftersom det lokala förmedlingsbolaget konstaterade att det inte kan producera de överenskomna tjänsterna. I slutet av året fungerade taxitjänsterna normalt förutom i Nyland.

Utredning om rehabiliteringsupphandlingen blev färdig

År 2018 blev en utredning om en tidigare upphandling av krävande medicinsk rehabilitering färdig. Utredningen genomfördes i samarbete med Aalto-universitetet.

I flera konkurrensutsättningar 2018 beaktades kvalitetskriterierna på bred front redan i de grundläggande upphandlingsvillkoren. Klicka för att Tweeta

Syftet var att få fram information bland annat om hur tjänsteleverantörerna kan uppmuntras till att konkurrera med både kvalitet och pris. I flera konkurrensutsättningar 2018 beaktades kvalitetskriterierna på bred front redan i de grundläggande upphandlingsvillkoren.

Utöver detta konkurrensutsattes bland annat tolktjänsterna och den krävande medicinska rehabiliteringen. Målet med konkurrensutsättningarna var att hitta en lösning som betjänar kunderna bäst samtidigt som man säkerställer bland annat att servicen produceras på ett kostnadseffektivt sätt nära kunden.