kela-logo

kela-logo

Dela artikeln

Uppgifter om personalen

FPA hade i slutet av 2018 en större personal än någonsin tidigare, sammanlagt 7 732 anställda. I slutet av året hade FPA 506 fler anställda än ett år tidigare.

FPA anställde under 2018 fler personer för att sköta uppgifterna kring det grundläggande utkomststödet. Dessutom stärktes kundservicen både i huvudstadsregionen och inom telefonservicen. Resurser allokerades även till Kanta-tjänsterna och systemutvecklingen. Andelen visstidsanställningar var större än tidigare för andra året i följd.

Andelen övertidsarbete minskade något från fjolårets 1,5 procent till 1,3 procent. Övertidsarbetet koncentrerades i synnerhet till beslutshandläggningen och utvecklingen av informationssystemen.

Två tredjedelar av personalen arbetade nära kunderna i förmånshandläggningen och kundservicen.

Två tredjedelar av personalen arbetade nära kunderna i förmånshandläggningen och kundservicen. Klicka för att Tweeta

Lägre medelålder

I och med de nyanställda sjönk personalens medelålder och tjänstgöringstid hos FPA i viss mån, men andelarna män respektive kvinnor förblev oförändrade (män 17 %).

Trots det hektiska året har personalens arbetshälsa varit bra. Enligt en personalenkät ansåg 59 procent av respondenterna att de var jäktade, och andelen stressade ökade från året innan (från 11 % till 14 %). Nöjdheten med arbetet var på samma nivå som året innan (82 %).

Personalen ansåg att arbetet är intressant och utmanande (81 % av respondenterna). Av respondenterna menade 87 procent att det är möjligt att få arbete och familjeliv att gå ihop. Lika många som året innan ansåg att arbetskollektivet fungerade bra (summaindex 8,2).

Rent allmänt anser de anställda att FPA är en bra arbetsplats. Enligt personalenkäten upplever de anställda att FPA:s värderingar rätt bra återspeglas i arbetet. Arbetet med att förnya arbetsplatsen fick det lägsta skolbetyget.

Enligt personalenkäten upplever de anställda att FPA:s värderingar rätt bra återspeglas i arbetet. Klicka för att Tweeta

Majoriteten av de FPA-anställda vill inte byta arbetsplats inom den närmaste framtiden och är beredda att rekommendera FPA som arbetsplats även för sina vänner. Så gott som varje anställd upplever att arbetet har betydelse för kundernas serviceupplevelse.

För sin roll som arbetsgivare fick FPA skolbetyget 8+.

FPA gör också upp ett separat personalbokslut.